El portaveu del Partit Popular, Alberto Villagrasa, entén les Eleccions Europees com a moment decisiu quant a la convivència entre espanyols

• Alberto Villagrasa: S’ha de deixar clar que estar fora d’Europa significaria per a Catalunya un greu perill econòmic i social amb conseqüències nefastes per a l’economia de tots els catalans”.
• “Els independentistes de CIU i ERC volen dedicar aquestes eleccions al tema de la independència però el que no expliquen són les conseqüències nefastes que comportaria pels catalans estar fora d’Europa”.

En menys de tres mesos de les Eleccions Europees, El secretari provincial del Partit Popular, Alberto Villagrasa, ha destacat la significació d’aquestes votacions. Senyala que “està en joc la defensa de la concòrdia i la convivència entre espanyols”, i veu a la unitat d’Espanya un punt enfortidor: “la unitat contribueix a donar una imatge moderada i estable i aquesta és la nostra basa a Europa”. És per aquest motiu que s’ha de prioritzar la convivència.

Alberto Villagrasa fa una crida d’atenció sobre les explicacions de les independentistes. Troba insuficient l’aclariment de les conseqüències, en primer lloc perquè les decisions preses a Europa afecten el país, superant el 75% de les nostres lleis les provinents de la Unitat Europea.

També afegeix Alberto Villagrasa que no seria encertat centrar l’esdeveniment al tema de la independència com volen fer CIU i ERC: que “els independentistes de CIU i ERC volen dedicar aquestes eleccions al tema de la consulta il•legal, és a dir a la independència, malgrat que aquest tema no està a l’agenda europea”. Villagrasa adverteix que trencar les relacions amb Espanya és sortir d’Europa, i que “s’ha de deixar clar que estar fora d’Europa significaria per a Catalunya un greu perill econòmic i social amb conseqüències nefastes per a l’economia de tots els catalans”. En aquest sentit, Villagrasa crida a CIU i ERC a explicar els detalls envers a les conseqüències.

Finalment, Alberto Villagrasa marca la importància de la Constitució com a element unificador dels espanyols, referint-se al dret a l’autodeterminació: “És el poble espanyol en el seu conjunt qui troba el seu dret a decidir en la Norma Fonamental. Si una part de la ciutadania fa ús d’aquest dret sense comptar amb la resta, s’està trencant la sobirania nacional”. Es per això que aquest dret s’exerciria en conjunt i no només una part del conjunt.

Alberto Villagrasa, portavoz del Partido Popular, defiende La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: “no vulnera la autonomía local”

• Alberto Villagrasa, en nombre del Partido Popular, vota en contra de la moción: “No tiene sentido”, pues supondría evitar duplicidades en la prestación de servicios y que los ayuntamientos cuenten con la dotación presupuestaria necesaria.

Alberto Villagrasa explica en nombre del Partido Popular en la Diputación de Barcelona que la moción presentada por el PSC i ICV no tiene sentido porque no vulnera la autonomía local. La votación en contra supone más bien la defensa de la prestación adecuada de servicios por parte de las administraciones locales.

Como ha declarado el diputado en el pleno, la ley está para cumplirla. Si la ley establece que el legislador estatal se encarga de establecer un modelo local común incluyendo las administraciones públicas, así como modificar, aumentar o disminuir sus competencias, Villagrasa explica que esto no supone la vulneración de la autonomía local. Además, la moción de PSC i ICV alega anti constitucionalidad y vulneración del Estatut. Alberto Villagrasa ha declarado que no los vulnera, y que lo que se persigue es regular los ayuntamientos para que no tengan que hacer frente a prestaciones que no les son propias sin contar con el presupuesto correspondiente.

Alberto Villagrasa ha señalado también que de esta manera se protegen las competencias de los ayuntamientos, diferenciando las competencias obligatorias de las no obligatorias. Esto se debe a que los ayuntamientos, para prestar los servicios reclamados por sus ciudadanos, habían asumido competencias careciendo de la dotación presupuestaria correspondiente.

A fin de prestar estos servicios de la manera más adecuada y favorecer tanto al órgano que presta los servicios como a los que los reciben, se busca evitar duplicidades de competencias entre administraciones y garantizar la financiación de los mismos. De esta manera, una vez los ayuntamientos hayan cubierto las prestaciones obligatorias, podrán hacer frente a prestaciones no obligatorias.